Веселка Настойка на масле плодового тела (яйца) 250 мл. -